Hizna d.o.o.

Predstavljamo Vaš izbor od 1991. Hvala Vam na poverenju.
Hizna d.o.o.
Preduzeće za proizvodnju i promet
Opšte informacije
Adresa:          32224 Mršinci, Čačak, Srbija
Telefon:       +381(0)32/826-263; +381(0)32/826-265;
                  +381(0)32/826-930; +381(0)32/826-931;
                  +381(0)32/826-932
Tekući račun: 155-1396-90 ( Čačanska Banka )
PIB:              101113950
e-mail:           office@hizna.com
Menagment
Direktor:     Didanović Dragi
Služba marketinga
-     Didanović Marko
-     Didanović Mladen
e-mail:     prodaja@hizna.com
Na umanjenoj karti lokacija firme je predstavljena pointerom Pointer kako bi ste lakše uočili.
? - znak pitanja
Imate pitanje za nas?
Šta čekate? Pitajte nas!

Hizna d.o.o. - Globmark BR logo Hizna d.o.o. - AAA 2014 logo